Get Adobe Flash player

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Kaczmarka skupia się w szczególności na obsłudze rynku zamówień publicznych oraz na obsłudze podmiotów z branży budowlanej i branży medycznej. Daleko idące ukierunkowanie pozwala nam na lepsze zrozumienie warunków działania wskazanych branż i lepsze dopasowanie usług do tych warunków. Towarzyszy temu pogłębiona znajomość dorobku prawnego w tych dziedzinach prawa, jak też znajomość problemów prawnych, z jakimi się te branże borykają.

Korzystamy  z długoletnich i bogatych doświadczeń w obsłudze podmiotów gospodarczych zdobytych w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Baczańska, Szarata Spółka Partnerska w Zielonej Górze, w tym wiodących podmiotów na rynku lokalnym.

Korzystamy też z doświadczeń zdobytych na rynku zamówień publicznych w trakcie prowadzenia działalności doradczej pod firmą Konsultacja Zamówień Publicznych GPA.

Pojmujemy usługi prawne jako swoiste narzędzie zwiększające efektywność działalności gospodarczej, jako inwestycję przedsiębiorcy mającą przynieść dodatkowe dochody albo zabezpieczyć przed stratami. Narządzie uzasadnione, o ile opłacalne. Z takiego zapatrywania rodzi się pełna identyfikacja z interesami ekonomicznymi klienta i pełne zaangażowanie w świadczone usługi.